Pridobitev statusa športnika oz. umetnika

Učenci lahko v skladu s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti pridobijo

status perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika oziroma perspektivnega ali

vrhunskega športnika.

Vloge z vsemi prilogami oddate v začetku šolskega leta (do 15. 9.) svojim razrednikom.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika,

izpolnite Obrazec za pridobitev statusa športnika.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status mladega perspektivnega ali vrhunskega

umetnika, izpolnite Obrazec za pridobitev statusa umetnika.

Posebej bodite pozorni na vse potrebne priloge k posameznemu obrazcu.

Status perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika oziroma perspektivnega ali

vrhunskega športnika na predlog komisije za statuse in mnenja učiteljskega zbora podeli

ravnatelj z odločbo za eno šolsko leto.

Last modified: Wednesday, 25 November 2015, 11:12 AM